Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 29.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 6/14)
 • Uredba o dopunama Uredbe o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“Sl. glasnik RS”, br. 6/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74304
 • Službenih mišljenja: 11906
 • Sudske prakse: 6982
 • Modela akata: 590
 • Obrazaca: 20412
 • Podzakonskih akata: 53866
 • Prečišć. tekstova: 16595
 • Propisa CG: 963
 • Propisa R.Srpske: 1414

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.