Ekspert: poslednje izmene od 28.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 28.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 111/12)
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65536
 • Službenih mišljenja: 11289
 • Sudske prakse: 6471
 • Modela akata: 539
 • Obrazaca: 16965
 • Podzakonskih akata: 47408
 • Prečišć. tekstova: 14408
 • Propisa CG: 854
 • Propisa R.Srpske: 1222

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.