Ekspert: poslednje izmene od 28.06.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 28.06.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima (“Sl. glasnik RS”, br. 62/17) 
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/17) 
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2017. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 61/17) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o ugovoru o otkupu električne energije (“Sl. glasnik RS”, br. 61/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101236
 • Službenih mišljenja: 14698
 • Sudske prakse: 8277
 • Modela akata: 740
 • Obrazaca: 28648
 • Podzakonskih akata: 74627
 • Prečišć. tekstova: 22720
 • Propisa CG: 1465
 • Propisa R.Srpske: 1866

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.