Ekspert: poslednje izmene od 27.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 27.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih ekrana (“Sl. glasnik RS”, br. 92/21)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 92/21)
 • Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja izveštaja o imovini i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja javnog izvršitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 92/21)
 • Uputstvo o dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 92/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134986
 • Službenih mišljenja: 16894
 • Sudske prakse: 9668
 • Modela akata: 885
 • Obrazaca: 39565
 • Podzakonskih akata: 100348
 • Prečišć. tekstova: 30580
 • Propisa CG: 1955
 • Propisa R.Srpske: 2433

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.