Ekspert: poslednje izmene od 27.01.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 27.01.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 3/11)
 • Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (“Sl. glasnik RS”, br. 3/11)
 • Pravilnik o metodologiji izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 3/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53402
 • Službenih mišljenja: 9206
 • Sudske prakse: 5518
 • Modela akata: 371
 • Obrazaca: 12796
 • Podzakonskih akata: 38574
 • Prečišć. tekstova: 11254
 • Propisa CG: 606
 • Propisa R.Srpske: 835

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.