Ekspert: poslednje izmene od 26.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 26.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Preventivnog akcionog plana radi obezbeđivanja sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom (“Sl. glasnik RS”, br. 102/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 102/18) 
 • Pravilnik o načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad (“Sl. glasnik RS”, br. 102/18) 
 • Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 102/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113628
 • Službenih mišljenja: 15504
 • Sudske prakse: 8881
 • Modela akata: 812
 • Obrazaca: 32569
 • Podzakonskih akata: 84051
 • Prečišć. tekstova: 25647
 • Propisa CG: 1699
 • Propisa R.Srpske: 2087

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.