Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 26.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 90/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole na osnovu procene rizika i posebnim elementima programa inspekcijskog nadzora, odnosno kontrole iz delokruga budžetske inspekcije (“Sl. glasnik RS”, br. 90/18) 
 • Odluka o načinu i kriterijumima za utvrđivanje bitnih platnih sistema (“Sl. glasnik RS”, br. 90/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112879
 • Službenih mišljenja: 15492
 • Sudske prakse: 8855
 • Modela akata: 809
 • Obrazaca: 32298
 • Podzakonskih akata: 83509
 • Prečišć. tekstova: 25461
 • Propisa CG: 1690
 • Propisa R.Srpske: 2075

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.