Ekspert: poslednje izmene od 26.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 26.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće “Pošta Srbije”, Beograd (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116439
 • Službenih mišljenja: 15736
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33579
 • Podzakonskih akata: 86288
 • Prečišć. tekstova: 26231
 • Propisa CG: 1730
 • Propisa R.Srpske: 2112

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.