Ekspert: poslednje izmene od 26.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 26.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

  • Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/20)
  • Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja (“Sl. glasnik RS”, br. 41/20)
  • Uredba o posebnim tehničkim zahtevima, standardima i primeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 41/20)
  • Odluka o dopunama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (“Sl. glasnik RS”, br. 41/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 123567
  • Službenih mišljenja: 16259
  • Sudske prakse: 9226
  • Modela akata: 842
  • Obrazaca: 35859
  • Podzakonskih akata: 91754
  • Prečišć. tekstova: 27786
  • Propisa CG: 1823
  • Propisa R.Srpske: 2206

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.