Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 25.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti šumarstva i lovstva (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije u oblasti šumarstva i lovstva (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110238
 • Službenih mišljenja: 15355
 • Sudske prakse: 8726
 • Modela akata: 793
 • Obrazaca: 31375
 • Podzakonskih akata: 81453
 • Prečišć. tekstova: 24934
 • Propisa CG: 1659
 • Propisa R.Srpske: 2035

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.