Ekspert: poslednje izmene od 25.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 25.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 52/11)
 • Uredba o posebnim merama zaštite tajnih podataka u informaciono-telekomunikacionim sistemima (“Sl. glasnik RS”, br. 53/11)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 53/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57121
 • Službenih mišljenja: 9905
 • Sudske prakse: 5825
 • Modela akata: 447
 • Obrazaca: 13985
 • Podzakonskih akata: 41450
 • Prečišć. tekstova: 12038
 • Propisa CG: 676
 • Propisa R.Srpske: 940

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.