Ekspert: poslednje izmene od 25.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 25.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 64/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (“Sl. glasnik RS”, br. 64/14)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka (“Sl. glasnik RS”, br. 64/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77189
 • Službenih mišljenja: 12173
 • Sudske prakse: 7179
 • Modela akata: 608
 • Obrazaca: 21545
 • Podzakonskih akata: 55959
 • Prečišć. tekstova: 17411
 • Propisa CG: 1030
 • Propisa R.Srpske: 1484

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.