Ekspert: poslednje izmene od 25.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 25.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci (“Sl. glasnik RS”, br. 19/19) 
 • Pravilnik o stručnoj obuci za licencirane procenitelje (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 
 • Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju cena za obradu krvi i komponenata krvi namenjenih za transfuziju (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115737
 • Službenih mišljenja: 15631
 • Sudske prakse: 8964
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 33408
 • Podzakonskih akata: 85739
 • Prečišć. tekstova: 26080
 • Propisa CG: 1723
 • Propisa R.Srpske: 2107

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.