Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 141/20)
 • Uredba o centrima spoljne trgovine u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 140/20)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (“Sl. glasnik RS”, br. 140/20)
 • Rešenje o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom (“Sl. glasnik RS”, br. 140/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 127898
 • Službenih mišljenja: 16542
 • Sudske prakse: 9423
 • Modela akata: 861
 • Obrazaca: 37444
 • Podzakonskih akata: 94837
 • Prečišć. tekstova: 28952
 • Propisa CG: 1893
 • Propisa R.Srpske: 2304

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.