Ekspert: poslednje izmene od 24.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 24.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uputstvo o postupku podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku i izdavanju potvrde o prijemu (“Sl. glasnik RS”, br. 53/13)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra privrednih društava i drugih pravnih lica koja rukuju opasnim materijama (“Sl. glasnik RS”, br. 53/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69665
 • Službenih mišljenja: 11638
 • Sudske prakse: 6696
 • Modela akata: 561
 • Obrazaca: 18202
 • Podzakonskih akata: 50515
 • Prečišć. tekstova: 15303
 • Propisa CG: 903
 • Propisa R.Srpske: 1321

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.