Ekspert: poslednje izmene od 24.05.2021

Ekspert Internet je ažuriran 24.05.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 50/21)
 • Odluka o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 49/21)
 • Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o digitalnoj imovini koje se odnose na davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama i saglasnosti Narodne banke Srbije (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 49/21)
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Evidencije imalaca virtuelnih valuta (U PRIMENI: od 29. juna 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 49/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 132176
 • Službenih mišljenja: 16713
 • Sudske prakse: 9569
 • Modela akata: 874
 • Obrazaca: 38623
 • Podzakonskih akata: 98207
 • Prečišć. tekstova: 29884
 • Propisa CG: 1913
 • Propisa R.Srpske: 2364

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.