Ekspert: poslednje izmene od 24.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 24.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 13/20)
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra sefova (“Sl. glasnik RS”, br. 13/20)
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake (“Sl. glasnik RS”, br. 13/20)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (“Sl. glasnik RS”, br. 13/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122810
 • Službenih mišljenja: 16150
 • Sudske prakse: 9210
 • Modela akata: 837
 • Obrazaca: 35653
 • Podzakonskih akata: 91181
 • Prečišć. tekstova: 27612
 • Propisa CG: 1818
 • Propisa R.Srpske: 2195

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.