Ekspert: poslednje izmene od 23.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 23.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 66/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 66/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima (“Sl. glasnik RS”, br. 66/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda (“Sl. glasnik RS”, br. 66/19)
 • Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija (“Sl. glasnik RS”, br. 66/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119324
 • Službenih mišljenja: 16002
 • Sudske prakse: 9075
 • Modela akata: 827
 • Obrazaca: 34582
 • Podzakonskih akata: 88481
 • Prečišć. tekstova: 26846
 • Propisa CG: 1788
 • Propisa R.Srpske: 2149

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.