Ekspert: poslednje izmene od 23.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 23.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Uredba o dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110195
 • Službenih mišljenja: 15335
 • Sudske prakse: 8723
 • Modela akata: 793
 • Obrazaca: 31295
 • Podzakonskih akata: 81420
 • Prečišć. tekstova: 24914
 • Propisa CG: 1658
 • Propisa R.Srpske: 2030

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.