Ekspert: poslednje izmene od 23.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 23.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI OD: 22. septembra 2014. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama (“Sl. glasnik RS”, br. 62/14)
 • Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta (“Sl. glasnik RS”, br. 63/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77139
 • Službenih mišljenja: 12173
 • Sudske prakse: 7179
 • Modela akata: 608
 • Obrazaca: 21530
 • Podzakonskih akata: 55921
 • Prečišć. tekstova: 17400
 • Propisa CG: 1028
 • Propisa R.Srpske: 1483

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.