Ekspert: poslednje izmene od 23.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 23.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje(“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Pravilnik o obrascu za utvrđivanje naknade za korišćenje ribarskog područja (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 
 • Pravilnik o sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva (“Sl. glasnik RS”, br. 29/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116374
 • Službenih mišljenja: 15706
 • Sudske prakse: 8983
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33579
 • Podzakonskih akata: 86255
 • Prečišć. tekstova: 26200
 • Propisa CG: 1727
 • Propisa R.Srpske: 2112

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.