Ekspert: poslednje izmene od 23.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 23.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2018. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 5/18) 
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 5/18) 
 • Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 5/18) 
 • Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 5/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106210
 • Službenih mišljenja: 15043
 • Sudske prakse: 8506
 • Modela akata: 770
 • Obrazaca: 30187
 • Podzakonskih akata: 78521
 • Prečišć. tekstova: 23858
 • Propisa CG: 1580
 • Propisa R.Srpske: 1955

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.