Ekspert: poslednje izmene od 22.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 22.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (datum dospeća: 23. septembar 2036. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 91/21)
 • Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (datum dospeća: 23. septembar 2028. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 91/21)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za obračunski period jul-decembar 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 90/21)
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja (“Sl. glasnik RS”, br. 90/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134880
 • Službenih mišljenja: 16889
 • Sudske prakse: 9662
 • Modela akata: 885
 • Obrazaca: 39542
 • Podzakonskih akata: 100277
 • Prečišć. tekstova: 30548
 • Propisa CG: 1954
 • Propisa R.Srpske: 2427

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.