Ekspert: poslednje izmene od 22.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 22.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dozvolama za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 63/18) 
 • Pravilnik o nadzoru nad radom javnih izvršitelja i zamenika javnih izvršitelja (“Sl. glasnik RS”, br. 63/18) 
 • Pravilnik o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 63/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110864
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8751
 • Modela akata: 799
 • Obrazaca: 31534
 • Podzakonskih akata: 81949
 • Prečišć. tekstova: 25036
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2053

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.