Ekspert: poslednje izmene od 22.06.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 22.06.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (“Sl. glasnik RS”, br. 52/15)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 52/15)
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu (“Sl. glasnik RS”, br. 51/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 85687
 • Službenih mišljenja: 12585
 • Sudske prakse: 7479
 • Modela akata: 644
 • Obrazaca: 23615
 • Podzakonskih akata: 62849
 • Prečišć. tekstova: 18977
 • Propisa CG: 1162
 • Propisa R.Srpske: 1583

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.