Ekspert: poslednje izmene od 22.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 22.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2013. do 2014. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 35/13)
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2013. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 35/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68620
 • Službenih mišljenja: 11564
 • Sudske prakse: 6593
 • Modela akata: 555
 • Obrazaca: 17822
 • Podzakonskih akata: 49727
 • Prečišć. tekstova: 15081
 • Propisa CG: 890
 • Propisa R.Srpske: 1299

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.