Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 22.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načelima unutrašnjeg uređenja i sistematizacije formacijskih mesta u Vojsci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 4/20)
 • Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje (“Sl. glasnik RS”, br. 3/20)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo (“Sl. glasnik RS”, br. 3/20)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 3/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122052
 • Službenih mišljenja: 16117
 • Sudske prakse: 9185
 • Modela akata: 834
 • Obrazaca: 35488
 • Podzakonskih akata: 90580
 • Prečišć. tekstova: 27448
 • Propisa CG: 1809
 • Propisa R.Srpske: 2185

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.