Ekspert: poslednje izmene od 22.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 22.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda (“Sl. glasnik RS”, br. 4/18)
 • Pravilnik o merilima (“Sl. glasnik RS”, br. 3/18) 
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (“Sl. glasnik RS”, br. 3/18) 
 • Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita (“Sl. gl. RS – Prosv. glasnik”, br. 1/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106119
 • Službenih mišljenja: 15043
 • Sudske prakse: 8506
 • Modela akata: 770
 • Obrazaca: 30186
 • Podzakonskih akata: 78436
 • Prečišć. tekstova: 23848
 • Propisa CG: 1580
 • Propisa R.Srpske: 1955

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.