Ekspert: poslednje izmene od 21.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 21.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 58/19) 
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 58/19) 
 • Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta (“Sl. glasnik RS”, br. 58/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118695
 • Službenih mišljenja: 15894
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34425
 • Podzakonskih akata: 88023
 • Prečišć. tekstova: 26700
 • Propisa CG: 1764
 • Propisa R.Srpske: 2136

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.