Ekspert: poslednje izmene od 21.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 21.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Uredba o sprovođenju programa prekogranične i transnacionalne saradnje sa državama članicama Evropske unije u Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Katalog udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (udžbenici će se koristiti od školske 2018/2019. godine) (“Sl. gl. RS – Prosv. glasnik”, br. 4/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108668
 • Službenih mišljenja: 15263
 • Sudske prakse: 8652
 • Modela akata: 787
 • Obrazaca: 30924
 • Podzakonskih akata: 80318
 • Prečišć. tekstova: 24490
 • Propisa CG: 1635
 • Propisa R.Srpske: 2010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.