Ekspert: poslednje izmene od 21.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 21.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 38/21)
 • Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 38/21)
 • Pravilnik o raspodeli sredstava za podršku rada ustanova socijalne zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 38/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 131535
 • Službenih mišljenja: 16661
 • Sudske prakse: 9537
 • Modela akata: 871
 • Obrazaca: 38428
 • Podzakonskih akata: 97741
 • Prečišć. tekstova: 29731
 • Propisa CG: 1908
 • Propisa R.Srpske: 2353

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.