Ekspert: poslednje izmene od 21.02.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 21.02.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2011. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 9/11)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 9/11)
 • Odluka o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge (“Sl. glasnik RS”, br. 9/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53855
 • Službenih mišljenja: 9307
 • Sudske prakse: 5565
 • Modela akata: 386
 • Obrazaca: 12926
 • Podzakonskih akata: 38946
 • Prečišć. tekstova: 11343
 • Propisa CG: 619
 • Propisa R.Srpske: 849

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.