Ekspert: poslednje izmene od 21.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 21.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima (“Sl. glasnik RS”, br. 2/19) 
 • Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika (“Sl. glasnik RS”, br. 2/19) 
 • Uredba o ocenjivanju službenika (“Sl. glasnik RS”, br. 2/19) 
 • Pravilnik o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 2/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114200
 • Službenih mišljenja: 15540
 • Sudske prakse: 8905
 • Modela akata: 814
 • Obrazaca: 32875
 • Podzakonskih akata: 84492
 • Prečišć. tekstova: 25790
 • Propisa CG: 1705
 • Propisa R.Srpske: 2094

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.