Ekspert: poslednje izmene od 20.06.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 20.06.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 56/16) 
 • Pravilnik o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i o načinu i uslovima izdavanja i rokovima važenja (“Sl. glasnik RS”, br. 56/16) 
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika (“Sl. glasnik RS”, br. 56/16) 
 • Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo (“Sl. glasnik RS”, br. 55/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 93192
 • Službenih mišljenja: 13573
 • Sudske prakse: 7847
 • Modela akata: 684
 • Obrazaca: 26165
 • Podzakonskih akata: 68610
 • Prečišć. tekstova: 20725
 • Propisa CG: 1298
 • Propisa R.Srpske: 1730

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.