Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 20.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 
 • Uredba o sprovođenju javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 18/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115652
 • Službenih mišljenja: 15623
 • Sudske prakse: 8953
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 33397
 • Podzakonskih akata: 85688
 • Prečišć. tekstova: 26050
 • Propisa CG: 1721
 • Propisa R.Srpske: 2104

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.