Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 20.02.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

“Sl. glasnik RS” 12/23

“Sl. gl. RS – Prosv. glasnik” 16/22

“Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori” 1/23

“Sl. list APV” 5/23

“Sl. list grada Beograda” 2/23

“Sl. list grada Bora” 46/22

“Sl. list grada Čačka” 28/22

“Sl. glasnik grada Jagodina” 21/22

“Sl. list grada Kikinde” 2/23

“Sl. list grada Kragujevca” 1/23

“Sl. list grada Kraljeva” 3/23

“Sl. list grada Kruševca” 1/23

“Sl. glasnik grada Leskovca” 38/22

“Sl. list grada Loznice” 12/22

“Sl. list grada Niša” 141/22

“Sl. list grada Novog Sada” 2/23

“Sl. list grada Pančeva” 1/23

“Sl. glasnik grada Požarevca” 18/22

“Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.” 17/22

“Sl. list grada Smedereva” 8/22

“Sl. list grada Sombora” 9/22

“Sl. list grada Sremska Mitrovica” 15/22

“Sl. list grada Subotice” 34/22

“Sl. list grada Užica” 52/22

“Sl. glasnik grada Valjeva” 20/22

“Sl. glasnik grada Vranja” 31/22

“Sl. list grada Vršca” 14/22

“Sl. list grada Zaječara” 40/22

“Sl. list grada Zrenjanina” 2/23

“Sl. list opština Srema” 41/22

“Sl. list opštine Beočin” 16/22

“Sl. list opštine Inđija” 1/23

“Sl. list opštine Šid” 36/22

“Sl. list CG” 15/23

“Sl. glasnik Republike Srpske” 2/23

“Sl. glasnik BiH” 8/23

“Sl. novine Federacije BiH” 104/22

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 8) (“Sl. glasnik RS”, br. 12/23)
 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture (“Sl. glasnik RS”, br. 11/23)
 • Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (“Sl. glasnik RS”, br. 11/23)
U Ekspertu se trenutno nalazi:
 • Propisa: 146467
 • Službenih mišljenja: 17394
 • Sudske prakse: 10110
 • Modela akata: 923
 • Obrazaca: 42808
 • Podzakonskih akata: 109142
 • Prečišć. tekstova: 33150
 • Propisa CG: 2193
 • Propisa R.Srpske: 2716