Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 100/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre (“Sl. glasnik RS”, br. 100/16) 
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva (“Sl. glasnik RS”, br. 100/16)
 • Strategija razvoja trgovine Republike Srbije do 2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 100/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96843
 • Službenih mišljenja: 14274
 • Sudske prakse: 8058
 • Modela akata: 706
 • Obrazaca: 27369
 • Podzakonskih akata: 71300
 • Prečišć. tekstova: 21614
 • Propisa CG: 1393
 • Propisa R.Srpske: 1807

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.