Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 19.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 108/12)
 • Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 108/12)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita (“Sl. glasnik RS”, br. 108/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65331
 • Službenih mišljenja: 11287
 • Sudske prakse: 6461
 • Modela akata: 538
 • Obrazaca: 16950
 • Podzakonskih akata: 47280
 • Prečišć. tekstova: 14349
 • Propisa CG: 853
 • Propisa R.Srpske: 1207

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.