Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 19.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15) 
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15) 
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15) 
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (“Sl. glasnik RS”, br. 86/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88174
 • Službenih mišljenja: 12799
 • Sudske prakse: 7567
 • Modela akata: 656
 • Obrazaca: 24368
 • Podzakonskih akata: 64753
 • Prečišć. tekstova: 19534
 • Propisa CG: 1211
 • Propisa R.Srpske: 1614

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.