Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 69/18) 
 • Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika (“Sl. glasnik RS”, br. 69/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (“Sl. glasnik RS”, br. 69/18) 
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 69/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111415
 • Službenih mišljenja: 15391
 • Sudske prakse: 8764
 • Modela akata: 806
 • Obrazaca: 31795
 • Podzakonskih akata: 82393
 • Prečišć. tekstova: 25159
 • Propisa CG: 1675
 • Propisa R.Srpske: 2063

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.