Ekspert: poslednje izmene od 19.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 19.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi (“Sl. glasnik RS”, br. 52/13)
 • Uputstvo za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija izazvanih bakterijom Clostridium difficile (“Sl. glasnik RS”, br. 52/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučnoistraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 52/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69610
 • Službenih mišljenja: 11623
 • Sudske prakse: 6678
 • Modela akata: 560
 • Obrazaca: 18191
 • Podzakonskih akata: 50470
 • Prečišć. tekstova: 15295
 • Propisa CG: 902
 • Propisa R.Srpske: 1320

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.