Ekspert: poslednje izmene od 18.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 18.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 96/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 96/21)
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik RS”, br. 96/21)
 • Zakon o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 96/21)
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Beograda (sa javnim pozivom) (“Sl. list grada Beograda”, br. 87/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135372
 • Službenih mišljenja: 16914
 • Sudske prakse: 9716
 • Modela akata: 888
 • Obrazaca: 39813
 • Podzakonskih akata: 100637
 • Prečišć. tekstova: 30677
 • Propisa CG: 1966
 • Propisa R.Srpske: 2456

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.