Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (“Sl. glasnik RS”, br. 82/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 82/17) 
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 82/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 82/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 103041
 • Službenih mišljenja: 14854
 • Sudske prakse: 8353
 • Modela akata: 752
 • Obrazaca: 29034
 • Podzakonskih akata: 76035
 • Prečišć. tekstova: 23143
 • Propisa CG: 1526
 • Propisa R.Srpske: 1904

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.