Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 18.09.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 81/13)
 • Pravilnik o obrascu službene legitimacije, izgledu i sadržini oznake i vrsti opreme geoloških i rudarskih inspektora (“Sl. glasnik RS”, br. 81/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71454
 • Službenih mišljenja: 11711
 • Sudske prakse: 6804
 • Modela akata: 574
 • Obrazaca: 18794
 • Podzakonskih akata: 51750
 • Prečišć. tekstova: 15842
 • Propisa CG: 939
 • Propisa R.Srpske: 1351

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.