Ekspert: poslednje izmene od 18.08.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 18.08.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ličnoj karti (“Sl. glasnik RS”, br. 85/14)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenju obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja (“Sl. glasnik RS”, br. 85/14)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2014. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 85/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78103
 • Službenih mišljenja: 12250
 • Sudske prakse: 7230
 • Modela akata: 609
 • Obrazaca: 21766
 • Podzakonskih akata: 56629
 • Prečišć. tekstova: 17644
 • Propisa CG: 1041
 • Propisa R.Srpske: 1508

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.