Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica (“Sl. glasnik RS”, br. 79/22)
 • Uredba o izmeni Uredbe o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2022. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 79/22)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma (“Sl. glasnik RS”, br. 78/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 141853
 • Službenih mišljenja: 17199
 • Sudske prakse: 9917
 • Modela akata: 909
 • Obrazaca: 41538
 • Podzakonskih akata: 105664
 • Prečišć. tekstova: 32089
 • Propisa CG: 2119
 • Propisa R.Srpske: 2601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.