Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma) (“Sl. glasnik RS”, br. 55/18)
 • Uredba o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (“Sl. glasnik RS”, br. 54/18) 
 • Odluka o izmenama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 54/18) 
 • Izmene i dopune Javnobeležničkog poslovnika (“Sl. glasnik RS”, br. 54/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110084
 • Službenih mišljenja: 15335
 • Sudske prakse: 8713
 • Modela akata: 792
 • Obrazaca: 31239
 • Podzakonskih akata: 81342
 • Prečišć. tekstova: 24877
 • Propisa CG: 1657
 • Propisa R.Srpske: 2028

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.