Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 18.05.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 42/15) 
 • Odluka o tehničkim rezervama (“Sl. glasnik RS”, br. 42/15)
 • Odluka o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društva za osiguranje/reosiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 42/15) 
 • Odluka o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje/reosiguranje i drugim subjektima nadzora u delatnosti osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 42/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 85050
 • Službenih mišljenja: 12549
 • Sudske prakse: 7435
 • Modela akata: 640
 • Obrazaca: 23482
 • Podzakonskih akata: 62379
 • Prečišć. tekstova: 18809
 • Propisa CG: 1145
 • Propisa R.Srpske: 1573

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.