Ekspert: poslednje izmene od 18.02.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 18.02.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o visini i vrsti stvarnih troškova nastalih u sprovođenju privatizacije (“Sl. glasnik RS”, br. 17/15)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 17/15)
 • Zaključak (Preporuka Vlade u vezi sa donošenjem potrebnih odluka i uplati neraspoređene dobiti iz prethodnih godina u budžet Republike Srbije) (“Sl. glasnik RS”, br. 16/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83222
 • Službenih mišljenja: 12431
 • Sudske prakse: 7361
 • Modela akata: 631
 • Obrazaca: 22681
 • Podzakonskih akata: 60950
 • Prečišć. tekstova: 18427
 • Propisa CG: 1102
 • Propisa R.Srpske: 1546

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.