Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 17.09.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 68/18) 
 • Sporazum o popustima na Tarifu naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (“Sl. glasnik RS”, br. 68/18) 
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (“Sl. glasnik RS”, br. 68/18) 
 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada (“Sl. glasnik RS”, br. 68/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111309
 • Službenih mišljenja: 15391
 • Sudske prakse: 8764
 • Modela akata: 806
 • Obrazaca: 31792
 • Podzakonskih akata: 82304
 • Prečišć. tekstova: 25138
 • Propisa CG: 1674
 • Propisa R.Srpske: 2062

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.